Σχήμα φρυδιών

Το φρύδι είναι η κορνίζα του προσώπου.

Γι' αυτό το σχήμα που του δίνεται, πρέπει να είναι σε αρμονία με το πρόσωπο, την προσωπικότητα και την ηλικία. 

Έχοντας πάντα υπόψιν τα παραπάνω, το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται είναι το καλύτερο δυνατό.