Περμανάντ και βαφή βλεφαρίδων

Με την περμανάντ βλεφαρίδων πετυχαίνουμε πολύ καλή καμπυλότητα χωρίς να σπάει η τρίχα.

Το αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε είναι ορατό και δίνει διαφορετική εικόνα στο μάτι. 

Το μάτι αποκτά πιο έντονο βλέμμα, πιο ξεκούραστο και πιο ανορθωμένο. 

Μετά την εφαρμογή του περμανάντ, βάφουμε τις ανοιχτόχρωμες βλεφαρίδες έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ζωηρό μάτι.